نمونه هایی از وبسایت های سیستم WILASPACE

این وبسایت ها صرفا برای معرفی امکانات اکوسیستم WilaSpace می باشد  

حساب کاربری اعضای سایت
09024700740

12345678

شماره کاربری

رمز عبور

حساب کاربری مدیر سایت
09024300340

12345678

شماره کاربری

رمز عبور

برای بررسی سیستم ویرایش وبسایت روی یکی از سه وبسایت زیر کلیک کنید و سپس با رمز و کلمه ی عبور بالا وارد شود. ویا برای بررسی سیستم مدیریت بر روی دکمه ی روبرو کلیک کنید.